Lukavecká 1732 Praha-Horní Počernice 604 834 422

Bezpečnost práce na stavbě, kontrola lešení Praha

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, služby koordinátora BOZP.

Pro stavebníky, investory i státní správu, zajišťujeme profesionální a ucelené služby koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Máme elitní tým zkušených koordinátorů, kteří poskytují služby na velmi vysoké úrovni - odborně, zodpovědně a naprosto spolehlivě.

Naši koordinátoři mají bohaté zkušenosti mj. také ze zahraničních projektů, což je určitou garancí toho, že naše koordinační služby na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dokážeme uplatnit i v nezvykle velikých a složitých stavebních projektech.

Fotogalerie

Komplexní koordinace

  • Zapracujeme BOZP do projektu
  • Poskytneme poradenství BOZP
  • Upozorníme na rizikové faktory
  • Navrhneme řešení BOZP
  • Zpracujeme kompletní plán BOZP
  • Ohlásíme stavbu na místní OIP
  • Definujeme zásady v BOZP
  • Seznámíme vás s riziky
  • Předáme vám doporučení
  • Zajistíme pravidelné kontroly